Accessibilitat


Aparcament: una plaça reservada al carrer Vicente Gallart travessa amb carrer Rosari.

Banys: un bany adaptat en la planta primera

Accés: entrada a nivell. Dues portes d'accés: una porta de 1,03 m. d'obertura manual lleugera. Una porta d'obertura automàtica.

Sales: les sales amb passos que s'estrenyen, en alguns trams fins a 90 cm. Sala de projeccions en planta baixa, no hi ha places reservades; mobiliari mòbil que permet habilitar espai per a usuaris de cadires de rodes.

Mobilitat vertical: edifici de planta baixa amb altell i tres plantes comunicades per escales i ascensor practicable amb informació visual i braille. Planta baixa i altell comunicat per escala i plataforma elevadora de 0,92 m. i 1,22 m.