Tarifes


- Entrada general individual: 2€

- Entrada de tarifa reduïda: 1€

Per a grups de deu o més persones; estudiants menors de 16 anys, així com tots aquells que es troben cursant estudis reglats i ho acrediten (FP, Batxillerat, Universitat, etc.); jubilats/des; membres de família nombrosa, amb document acreditatiu; i titulars del Carnet Jove.

- Entrada de tarifa gratuïta:

Tots els diumenges i festius

El dia 18 de maig (Dia Internacional dels Museus) 

- Gratis també per a: Xiquets/as menors de set anys; grups escolars acompanyats de professor/a o responsable del centre, degudament acreditat; ciutadans/as en situació legal de desocupació que ho acrediten; professorat degudament acreditat (Llei orgànica 2/2006, d'Educació, art. 104.3); membres de les següents entitats, degudament acreditats: APME. Associació Professional de Museòlegs d'Espanya,  ANABAD. Associació Nacional d'Arxivers, Bibliotecaris i Museòlegs, AEM. Associació Espanyola de Museòlegs, ICOM. Consell Internacional de Museus, Acadèmia de Belles arts i Ciències, Associació de Gestors Culturals o Associació de Crítics d'Art; guies habilitats per la Conselleria de Turisme, degudament acreditats; persones amb discapacitat d'acord amb l'art. 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'Igualtat d'Oportunitats, No Discriminació i Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapacitat, així com la persona que l'acompanye, sempre que aquesta siga imprescindible perquè la persona amb discapacitat puga realitzar la seua visita; usuaris de la targeta “València Card” i “València Cruise Card" i “Discount Card”; i usuaris que abonen algun tipus de servei didàctic oferit per l'empresa adjudicatària de la gestió didàctica i dinamització cultural dels museus dependents de la Delegació de Cultura.